16 tháng 2, 2012

The beauty of pollination


Thật thích thú khi nhìn tận mắt thực và động vật phát triển khả năng tạo hóa ban cho chúng.
Nhà quay phim phải vất vả, kiên nhẫn lắm mới được những thước phim hiếm quý này cho chúng ta thưởng thức.

http://www.youtube-nocookie.com/embed/xHkq1edcbk4?rel=0