30 tháng 8, 2012

Warning on dried mushrooms


Whoever does the cooking of mushrooms please note this warning on sulfide residues in dried mushrooms.
:
I was in China recently and we went to a few "mushrooms steamboat" restaurants where we can select all different kinds of mushrooms to put into our steamboat. It was very good.
The waiters in ALL such restaurants told us NOT to eat until the soup has been boiling for at least 12 to 15 min.

In the first restaurant, we were very hungry , so we didnt bother to wait for 12 min and started to dish out our mushrooms from the steamboat when the waiter ran over quickly to our table to stop us from eating. Every restaurant gave us very stern warning that we CANNOT eat until it is 15 mins of continuous boiling.

Apparently, they had to kill all the bacteria in the mushrooms. I was thinking maybe it is toxic.

Sulfide has potential to cause allergies, mostly asthmatic. 10% of asthma cases are cause by an allergy to sulfides. It is a preservative, but strictly regulated.

It has been found that Mushrooms from China contain carbon disulfide in them. Carbon disulfide is a pesticide/fungicide with acceptable/legal residue levels defined for fresh/dried foods.
Always discard the soak liquid and do not use it in the cooking process.

China's regulations are questionable.

Most of the mushrooms on the market are from China , and are contaminated with chemicals which are soluble in water.

Discard the water that you soak the dried mushrooms in to soften.

According to Mr. L.W. Chan of the Health Department (USA), most mushrooms are smuggled into the country from China .
The recent opening of traffic between China and Taiwan made it difficult for the government to control these illegal activities.

It is better to use Taiwanese mushrooms or Japanese Shiitake Mushrooms.

Soak them in water before cooking and the water used to soak the mushrooms must be thrown away.

Mr. Chan continued to say that it is customary and a common practice for people to cook the mushrooms with the water saved from soaking. This habit should stop, because most fertilizers used in farming are water soluble.

According to tests in the past, it was known that mushrooms were contaminated by fertilizer.
Mushrooms contain sulfur and when mixed in with fertilizer, carbonate tests showed a 20% higher reading on carbon disulfide which made it difficult to obtain a reliable reading on results

9 tháng 8, 2012

Những hiệu nước tương cần nên tránh ...có thể gây ra ung thư

Những hiệu nước tương cần nên tránh.
Golden Moutain, Jammy Chai, Pearl River Bridge, Lee Kum Kee, Wanjashan, King Imperial, Golden Mark, Sinsin, Golden Swan, Tung Chun, Kim Lan.
Nước tương có thể gây ra ung thư - Mỹ Thanh dịch
Một số lượng hóa chất đáng kể trong nước tương có thể gây ung thư.
Trung ương FSA (Food Standard Agency) đã ra thông cáo cho những người tiêu thụ nước tương như sau : có khoảng một trăm loại nước tương mà trong đó có hai mươi hai loại có cơ nguy gây ra ung thư.
Tuy nhiên hãng trung ương FSA cũng nhấn mạnh là phần lớn những loại nước tương được thử nghiệm không có những chất gây nguy hại cho cơ thể, và phần đông các hãng nước tương đều an toàn, không nguy hại.
Năm trước, sau một cuộc khảo sát, thì có vài loại nước tương chứa hóa chất 3-MCPD với một trọng lượng khá cao, chiếu theo luật của Châu Âu (EU). Khoảng 2/3 loại nước tương có thêm hóa chất thứ 2 gọi là
l,3- CPD. Theo những chuyên gia thì hóa chất nầy tuyệt nhiên không nên có trong thực phẩm. Hai hóa chất kể trên đều có nguy cơ gây ra ung thư.
Những tiệm chuyên môn.
Các loại nước tương có hai hóa chất nầy được nhập cảng từ Thái Lan, Trung Quốc, Hương Cảng và Ðài Loan, thường được bày bán trong các tiệm thực phẩm Á Ðông. Cũng có vài loại nước tương giả mạo. Mặc dù có khoảng l/3 loại nước tương là có nguy cơ gây hại cho người tiêu thụ.
Nhưng thị trường Anh Quốc (UK) chỉ chiếm một số rất nhỏ. Trung ương FSA ra lệnh thu hồi những thực phẩm có hai hóa chất 3-MCPD và
l,3-CPD. Hai hóa chất nầy có thể gây ra ung thư cho người tiêu thụ chúng hằng ngày và trong một thời gian lâu dài. Người lâu lâu dùng một lần thì không hề chi. Giám đốc FSA nói, "Chúng tôi muốn những người tiêu thụ các thực phẩm nầy phải được biết về sự nguy hại của chúng, và đây là cách để bảo vệ sức khỏe của những người tiêu thụ.
Tất cả những thực phẩm có 2 hóa chất kể trên cần phải được thu hồi và nếu đã mua rồi thì liệng đi, không nên dùng nữa. Tôi muốn nhắc lại là chỉ có một số nước tương bị liệt kê là 'nguy hiểm', và chúng tôi lên tiếng để cảnh giác những người tiêu thụ nhiều nước tương."
Cộng đồng Á Châu.
Thường thì nước tương được tiêu thụ bởi những cộng đồng Á Châu.
Nước tương có thể được bào chế mà không cần hai hóa chất kể trên, và chúng tôi chờ đợi các hãng nước tương phải tuân hành theo luật qui định của Âu Châu (EU). Trung ương FSA đang phát hành những tờ báo cáo về sự nguy hại của hai hóa chất nầy trong những cộng đồng Á Châu.
Những cảnh sát trong vùng cũng được kêu gọi để xem xét và thu hồi những sản phẩm nào còn đang bày trên kệ.
Hai hóa chất 3-MCP và 1,3-CDP thuộc về nhóm hóa chất gọi là Chloropropanols. Việc bào chế nước tương không cần có hai hóa chất nầy. Hai hóa chất nầy có mặt khi mà chất Acid Hydrolysed Vegetable được bỏ thêm vào để làm gia tăng mức độ việc hoàn thành sản phẩm nước tương.
Những hiệu nước tương cần nên tránh.
Golden Moutain, Jammy Chai, Pearl River Bridge, Lee Kum Kee, Wanjashan, King Imperial, Golden Mark, Sinsin, Golden Swan, Tung Chun, Kim Lan.