9 tháng 8, 2012

Những hiệu nước tương cần nên tránh ...có thể gây ra ung thư

Những hiệu nước tương cần nên tránh.
Golden Moutain, Jammy Chai, Pearl River Bridge, Lee Kum Kee, Wanjashan, King Imperial, Golden Mark, Sinsin, Golden Swan, Tung Chun, Kim Lan.
Nước tương có thể gây ra ung thư - Mỹ Thanh dịch
Một số lượng hóa chất đáng kể trong nước tương có thể gây ung thư.
Trung ương FSA (Food Standard Agency) đã ra thông cáo cho những người tiêu thụ nước tương như sau : có khoảng một trăm loại nước tương mà trong đó có hai mươi hai loại có cơ nguy gây ra ung thư.
Tuy nhiên hãng trung ương FSA cũng nhấn mạnh là phần lớn những loại nước tương được thử nghiệm không có những chất gây nguy hại cho cơ thể, và phần đông các hãng nước tương đều an toàn, không nguy hại.
Năm trước, sau một cuộc khảo sát, thì có vài loại nước tương chứa hóa chất 3-MCPD với một trọng lượng khá cao, chiếu theo luật của Châu Âu (EU). Khoảng 2/3 loại nước tương có thêm hóa chất thứ 2 gọi là
l,3- CPD. Theo những chuyên gia thì hóa chất nầy tuyệt nhiên không nên có trong thực phẩm. Hai hóa chất kể trên đều có nguy cơ gây ra ung thư.
Những tiệm chuyên môn.
Các loại nước tương có hai hóa chất nầy được nhập cảng từ Thái Lan, Trung Quốc, Hương Cảng và Ðài Loan, thường được bày bán trong các tiệm thực phẩm Á Ðông. Cũng có vài loại nước tương giả mạo. Mặc dù có khoảng l/3 loại nước tương là có nguy cơ gây hại cho người tiêu thụ.
Nhưng thị trường Anh Quốc (UK) chỉ chiếm một số rất nhỏ. Trung ương FSA ra lệnh thu hồi những thực phẩm có hai hóa chất 3-MCPD và
l,3-CPD. Hai hóa chất nầy có thể gây ra ung thư cho người tiêu thụ chúng hằng ngày và trong một thời gian lâu dài. Người lâu lâu dùng một lần thì không hề chi. Giám đốc FSA nói, "Chúng tôi muốn những người tiêu thụ các thực phẩm nầy phải được biết về sự nguy hại của chúng, và đây là cách để bảo vệ sức khỏe của những người tiêu thụ.
Tất cả những thực phẩm có 2 hóa chất kể trên cần phải được thu hồi và nếu đã mua rồi thì liệng đi, không nên dùng nữa. Tôi muốn nhắc lại là chỉ có một số nước tương bị liệt kê là 'nguy hiểm', và chúng tôi lên tiếng để cảnh giác những người tiêu thụ nhiều nước tương."
Cộng đồng Á Châu.
Thường thì nước tương được tiêu thụ bởi những cộng đồng Á Châu.
Nước tương có thể được bào chế mà không cần hai hóa chất kể trên, và chúng tôi chờ đợi các hãng nước tương phải tuân hành theo luật qui định của Âu Châu (EU). Trung ương FSA đang phát hành những tờ báo cáo về sự nguy hại của hai hóa chất nầy trong những cộng đồng Á Châu.
Những cảnh sát trong vùng cũng được kêu gọi để xem xét và thu hồi những sản phẩm nào còn đang bày trên kệ.
Hai hóa chất 3-MCP và 1,3-CDP thuộc về nhóm hóa chất gọi là Chloropropanols. Việc bào chế nước tương không cần có hai hóa chất nầy. Hai hóa chất nầy có mặt khi mà chất Acid Hydrolysed Vegetable được bỏ thêm vào để làm gia tăng mức độ việc hoàn thành sản phẩm nước tương.
Những hiệu nước tương cần nên tránh.
Golden Moutain, Jammy Chai, Pearl River Bridge, Lee Kum Kee, Wanjashan, King Imperial, Golden Mark, Sinsin, Golden Swan, Tung Chun, Kim Lan.