2 tháng 3, 2010

Khuôn làm bánh canh ( Mold to make rice noodle )

Khuôn này hầu như ơ đâu cũng có bán hết BB@B, LNT, Ross, Marshalls etc ( USA )

Đừng mua cái có lổ bên hông ep ra tùm lum hết , cái của ngộ nó ngồi trên cái nồi vậy nè dùng it sức lúc ấn xuống. Làm 1 gói bột in 10 min . đồ ép bằng nhựa để lên cái nồi nước nóng khong bị truyền nhiệt như cái bằng nhôm.

Có thể mua nơi đây nè:

http://www.chefsresource.com/rsvp-potato-ricer.html

http://cheftools.com/prodinfo.asp?number=06%2D1119

Theo ChotNhoForum