5 tháng 3, 2011

Chú cá mập dài hơn 5 thước biết ơn người đã thả chú bị kẹt trong lưới

Who said that animals do not have love & gratitudeChú cá mập lẽo đẽo theo sau... hơn 2 năm nay. Chú cá thích được vỗ về, nựng nịu, yêu thương bởi người đã cứu chú.