12 tháng 2, 2008

Mời bạn cùng đốt pháoBạn nhấp chuột vào dấu cộng nhiều lần ở góc tay trái để cho hiện ra phong pháo. Rồi nhấp chuột ( que diêm đang cháy ) vào đầu giây phong pháo đốt pháo.