16 tháng 5, 2008

Hãnh diện trường chay. Tôn trọng sự sống của muôn loài.