30 tháng 5, 2008

Organic tomatoes, anyone ?


A farmer tends organic tomatoes at a greenhouse in Langfang, Hebei province, near Beijing, China, February 6, 2007.
Vài trái cà chua khổng lồ tại Bắc Kinh, Trung Quốc tháng 2, 2007 được trồng không xài phân hóa học hay thuốc trừ sâu.