20 tháng 12, 2008

Bạn có biết : Giải Pháp Hay Nhất Cho Địa Cầu: Ăn Chay !


Theo lời của Viện Nước Quốc tế Stockholm, 70% tổng lượng nước đi vào việc sản xuất thực phẩm, nhiều hơn so với mức sử dụng của các ngành công nghiệp là 20% và chỉ 10% của tư gia. Chúng ta hãy xem: Cần 23 ga-lông nước để sản xuất 1 cân Anh sà-lách; 25 ga-lông nước để sản xuất 1 cân Anh lúa mì; 49 ga-lông nước để sản xuất 1 cân Anh táo; 815 ga-lông nước để sản xuất 1 cân Anh thịt gà; 1.630 ga-lông nước để sản xuất 1 cân thịt heo; và 5.214 ga-lông nước chỉ để sản xuất 1 cân Anh thịt bò.

Theo cô Marianne Thieme - Nếu mọi người tại Anh quốc không ăn thịt 7 ngày 1 tuần, họ sẽ tiết kiệm được 91 triệu tấn khí thải khí nhà kính. Thật vậy, giống như là loại bỏ tất cả khí thải khí nhà kính trong 12 triệu rưỡi gia đình tại Anh quốc. Một nửa tổng số gia đình tại Anh quốc. Nếu toàn thể dân Anh không ăn thịt 6 ngày 1 tuần, điều này sẽ giảm thán khí giống như là loại bỏ toàn thể xe cộ trên đường xá Anh quốc, gồm 29 triệu chiếc xe. Nếu mọi người ở Anh quốc không ăn thịt 5 ngày 1 tuần, sẽ giảm được 65 triệu tấn thán khí của khí thải khí nhà kính. Ðiều này giảm được nhiều hơn là loại trừ tất cả nguồn điện lực trong toàn thể các gia đình tại Anh quốc.Nếu tất cả các công dân Anh không ăn thịt trong 4 ngày 1 tuần, họ sẽ giảm được 52 triệu tấn thán khí của khí thải khí nhà kính.Việc này sẽ giảm thán khí nhiều hơn là loại trừ 70% tổng số xe hơi trên đường xá Anh quốc.Và không ăn thịt 3 ngày, sẽ có ảnh hưởng khẳng định giống như là loại bỏ tất cả khí thải khí nhà kính khi đổi tất cả dụng cụ trong nhà như tủ lạnh, tủ đá, máy rửa chén và máy giặt bằng những máy có năng suất cao, cách nhiệt tường, gắn kính hai lớp, dùng máy nấu nước hiệu suất cao và đồng hồ điều nhiệt.

Marianne Thieme là đồng sáng lập viên Ðảng Bảo vệ Thú vật Hòa Lan, một đảng chính trị với quan điểm rằng, thú vật cần phải được loài người đối xử tôn trọng. Cô là lãnh tụ Ðảng trong Quốc hội Hòa Lan.