21 tháng 12, 2008

Muốn ổn định khí hậu trên địa cầu : xin hãy chọn ăn chay


Tiến sĩ Rajendra Pachauri (Chủ tịch Hội đồng Liên chính phủ về Thay đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc): Nếu quý vị xem tác động của thay đổi khí hậu đối với nguồn nước, sức khỏe con người, nền nông nghiệp, hệ sinh thái, thì chúng ta thật sự đang tiến vào một nơi mà những ảnh hưởng này đang trở nên hết sức nghiêm trọng, thậm chí khi nhiệt độ chỉ tăng lên 1 hoặc 1,5 độ. Do đó chúng ta thật sự không có thời gian để lãng phí. Tôi nghĩ nếu thế giới muốn ổn định khí hậu trên địa cầu và do đó giúp giảm thiểu hoặc loại trừ mối đe dọa của những tác động nguy hại, thì chúng ta phải hành động thật nhanh chóng.

Phóng viên : Là chủ tịch của IPCC, ông có lời khuyên nào muốn gửi đến các nhà lãnh đạo và chính phủ trên toàn cầu về lượng thán khí thải khổng lồ do kỹ nghệ thịt thải ra, và chúng ta nên làm gì đối với việc này?

Tiến sĩ Rajendra Pachauri (Chủ tịch Hội đồng Liên chính phủ về Thay đổi Khí hậu Liên Hiệp Quốc): Toàn bộ quá trình sản xuất thịt tập trung rất nhiều thán khí thải. Ngay từ lúc chúng ta phát hoang các khu rừng để lấy đất trồng cỏ, thả gia súc gặm cỏ ở đó, rồi giết chúng và sau đó đông lạnh thịt. Nếu quý vị xem xét một vài ước tính thì việc này ngoài sức tưởng tượng. Nhưng quan trọng hơn cả, theo tôi nghĩ, giải pháp hay nhất là bớt ăn thịt. Có đủ bằng chứng y khoa, về mức độ tiêu thụ thịt của chúng ta trên thế giới ngày nay cơ bản trên mỗi đầu người, nhất là ở các xã hội dùng nhiều thịt trong việc ẩm thực, chứng minh thịt nguy hại cho sức khỏe con người. Do đó nếu quý vị ăn bớt thịt lại như tôi đã đề cập thì mọi người sẽ khỏe mạnh và tinh cầu sẽ lành mạnh!

Nguyên nhân chính của sự nguy hiểm cho sự sinh tồn của chúng ta hiện nay bị gây ra từ việc ăn thịt. Càng ăn thịt, chúng ta càng cần xăng dầu và nhiên liệu khác, đưa đến thậm chín càng thiếu hụt trong tất cả nhu yếu.

Cho nên tôi đề nghị chỉ một điều: Hãy chuyển sang ăn chay. Hãy là người trường chay. Hãy chọn ăn chay. Rồi tất cả sẽ nguội xuống. Tất cả thiên tai sẽ biến mất. Chúng sẽ thấy đời sống có thể đơn giản và vui vẻ ra sao, chúng ta sẽ suy nghĩ thông suốt thế nào, và trái tim của chúng ta sẽ còn cởi mở hơn, hạnh phúc hơn.Chúng ta có thể hiểu thêm nhiều điều hơn chúng ta có cho đến bây giờ.Và, chúng ta thật sự có thể sống với càng ít nhu cần hơn những gì chúng ta nghĩ có thể xảy ra, và vẫn hạnh phúc, sống còn, mãn nguyện, và khỏe mạnh.