16 tháng 1, 2011

Tình bạn

Tình bạn chân thành giữa em bé Emily Bland và con đười ươi tên là Rishi này nở từ khi cả hai mới tập bò và cho tới nay tiếp tục thân thiết hơn .

Chuyện khó tin nhưng có thật này xảy ra tại Viện những loài hiếm và có nguy cơ bi tuyệt chủng The Institue of Greatly Endangered and Rare Speicies -TIGERS-) ở Florida.