19 tháng 1, 2011

Trên trời nguyện hoá chim liền cánh, dưới đất làm cây liền cành ....