18 tháng 9, 2010

Mổi ngày ăn một quả chuối, bác sĩ hết tiền bỏ túi