26 tháng 10, 2008

Chúng ta có làm một việc đúng khi giết các con vật ăn thịt không?


Vì chúng ta có thể sống mạnh khoẻ mà không cần ăn thịt nên chúng ta cũng cần tự vấn việc ăn thịt có phải là một hành vi đạo đức và nhân đạo không? Rõ ràng là các con vật không tự nguyện dâng hiến sinh mạng của chúng để chúng ta có thể thoải mái ăn thịt.Nhiều tôn giáo và các nhóm tinh thần đã khuyên chúng ta ăn chay vì biết rằng mạng sống là thiêng liêng và cần phải sống không gây đau khổ.

“Khi có thể, chúng ta nên chọn dùng các loại thực phẩm có tương đối ít sự phát triển ý thức, nghĩa là nếu rau quả có sẵn, chúng ta không nên giết các thú vật. Thêm nữa, trước khi giết một con thú có ý thức phát triển hoặc kém phát triển, chúng ta cũng nên xem xét đến việc không cần giết các con thú mà vẫn có thể sống khoẻ mạnh được”

Theo Yoga.Com.Vn