4 tháng 10, 2008

Ăn Chay Để Khỏi Nhiễm Độc


Trước tình hình nhiễm độc thực phẩm gây kinh hoàng toàn cầu, làm cách nào để giữ an toàn tuyệt đối?

Cách tốt nhất là nên ăn chay, vừa nhân đaọ vừa an toàn, theo kết luận của hội Nhân Loại Cần Đối Xử Tử Tế Với Thú Vật (People for the Ethical Treatment of Animals, PETA). Một nhà hoạt động của hội PETA đã hóa trang làm Ông Già Noel, ra Phố Tàu ở Manila, Phi Luật Tân phân phát sản phẩm sữa đậu nành.

Tuy Phi Luật Tân chưa có vụ sữa nhiễm độc melamine nào, nhưng chính phủ đang baó nguy toàn qúôc, thu hồi toàn bộ sữa và bánh kẹo có sữa Trung Quốc, trong khi hội PETA mời gọi dân chúng nên ăn chay để khỏi bệnh. (Photo AFP/Getty Images)