17 tháng 4, 2011

Cám ơn đã cứu mạng chúng tôi

2 bé Koala sanh đôi đã được cứu sống.


Mẹ Koala bị xe đụng. Người tài xế đã dừng xe lại. Mang mẹ Koala vào bệnh viện nhưng không biết rằng mẹ Koala đã chết và đang mang thai 2 bé Koala.

Sau đây là hình ảnh 2 bé Koala đã được cứu sống và nuôi dưỡng.