22 tháng 4, 2011

Giữa cảnh hoang tàn đổ nát, chó không bỏ rơi bạn trong cơn động đất + sóng thần Nhật Bản vừa qua

Dog Sticks by Injured Friend
This still image was taken from a video of a dog in Sendai, Japan, that remained with an injured fellow canine

.