10 tháng 4, 2011

Meat glue

The industry-wide secret butchers don't want you to know about: The special product called Meat Glue sticking your steak together.

Meat glue = là một thứ bột dính trộn với thịt vụn và bầy nhầy, bó tròn rồi cuốn lại.. vài giờ sau trông như một miếng thịt bò filet mignon trông rất đẹp, tự nhiên, mềm, ngon như loại đắt tiền . Ngay cả người bán thịt cũng tưởng là thịt tự nhiên . Họ không biết là thịt đã trộn bột dính; hoá chất này rất có hại cho sức khoẻ.
Meat glue

The industry-wide secret butchers don't want you to know about: The special product called Meat Glue sticking your steak together.


Dangerous on bacteria. Unless you're a vegetarian, you are eating it on a regular basis.

Glued together can be chicken, fish, and your beef to look like fillet that a butcher almost cannot tell.