7 tháng 2, 2009

Chúng ta thật sự sẽ tiết kiệm nhiều nước hơn ....

Cần 20.000-40.000 lít nước chỉ để sản xuất 1 kí-lô thịt bò

Các khoa học gia đã tính rằng chúng ta thật sự sẽ tiết kiệm nhiều nước hơn nếu bớt ăn 1 cân Anh thịt bò, hoặc 4 bánh ham-bơ-gơ, hơn là không tắm rửa trong ít nhất 6 tháng.

Tiến sĩ David Archer: Rõ ràng khi trồng ngũ cốc rồi cho gia súc ăn và sau đó ăn thịt chúng, quý vị mất đến 90% năng lượng từ số ngũ cốc ban đầu, và không những quý vị chỉ có thể nuôi ít người hơn dựa trên ngành nông nghiệp này mà theo như nghiên cứu thì việc này còn đòi hỏi thêm rất nhiều năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch để thực hiện.

Thượng nghị sĩ Andrew Bartlett - Thành viên Quốc hội Úc - Queensland, Người bênh vực phúc lợi thú vật & là người trường chay:

Hâm nóng toàn cầu hầu như là vấn đề quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đang đối diện và về lâu dài chúng ta sẽ đối mặt với mối đe dọa thay đổi khí hậu vô cùng nghiêm trọng. Thành thật mà nói, nếu chúng ta cho phép sự sản xuất trong kỹ nghệ thịt hiện tại tiếp tục phát triển thì những điều khác mà chúng ta đang cố gắng thực hiện để thay đổi cách tạo năng lượng sẽ bị vô hiệu hóa.

Tiến sĩ Jonathan Patz, tác giả hàng đầu của các bài tường trình của HỘi đồng Liên chính phủ Thay đổi Khí hậu của Liên Hiệp Quốc, Giáo sư Môi sinh và Sức khỏe Cộng đồng: "Đây là thử thách hết sức cấp bách. Việc này thật sự rất khẩn cấp, theo lời của các nhà khí hậu học. Chúng ta cần hành động sớm ngay bây giờ"