7 tháng 3, 2009

Video hình ảnh phóng sự thu hoạch nấm linh chi tại nông trường Trường Thọ ( tiếng Hàn Quốc )