18 tháng 10, 2009

Các bạn có nhìn thấy voi đẽ con chưa ? ( Video in English )