4 tháng 10, 2009

Cách Cán Và Cắt Mì Sợi / Pasta dùng Pasta MakerUsing the Imperia pasta machine SP150Making Fresh Pasta Step by StepFresh Pasta making by destitute gourmet, Sophie GrayFresh Pasta making by chef Keith SnowTheo Nhà bếp Lãng du