13 tháng 5, 2007

NHỮNG NGƯỜI ĐOẠT GIẢI NOBEL VÀ KHOA HỌC GIA ĂN CHAY

Để giúp duy trì tài nguyên thiên nhiên của hành tinh chúng ta, trong lịch sử nhiều tư tưởng giakhoa học gia vĩ đại nhất thế giới đã trường chay và công nhận sự cần thiết của việc ăn chay trên phương diện đạo đức và hợp lý. Sau đây là danh sách tiêu biểu những danh nhân cao thượng này.

Rabindranath Tagore, 1913, Văn Chương

Albert Einstein, 1921, Vật Lý Học

George Bernard Shaw, 1925, Văn Chương

Sir C. V. Raman, 1930, Vật Lý Học

Albert Schweitzer, 1952, Hòa Bình

Linus Pauling, 1954, Hóa Học &
1962, Hòa Bình

George Wald, 1967, Y Khoa

Isaac Bashevis Singer, 1978, Văn Chương

Chandrashekar Subrahmanyam, 1983, Vật Lý
Học

Elie Wiesel, 1986, Hòa Bình

Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, 1989, Hòa Bình

Aung San Suu Kyi, 1991, Hòa Bình

V. S. Naipaul, 2001, Văn Chương

JM Coetzee, 2003, Văn Chương

Sir Isaac Newton, sáng lập môn vật lý học

John Ray, sáng lập môn lịch sử thiên nhiên
Anh quốc

Leonardo Da Vinci, kiến trúc sư, nhà phát
minh, nghệ thuật gia

Benjamin Franklin, tác giả, ký giả, khoa học
gia, nhà phát minh, chính trị gia

Thomas Edison, nhà phát minh

Nikola Tesla, nhà phát minh, nhà vật lý học,
kỹ sư
Srinivasa Ramanujan, nhà toán học

Brian Greene, nhà vật lý học, nhà lý thuyết
dây

Jane Goodall, chuyên gia về loài linh trưởng

Vijay Raj Singh, nhà vật lý kỹ thuật y khoa

Kalpana Chawla, phi hành gia NASA

Steve Jobs, founder and CEO of Apple
Computer

Nathaniel Borenstein, sáng lập ngôn ngữ
MIME (điện thư)