28 tháng 5, 2007

Đọt đậu Hòa Lan xào tỏi ( snow pea shoots or snow pea leaves)


Ăn ở nhà hàng ngon lắm. Nấu ở nhà vừa rẻ vừa ngon.