27 tháng 5, 2007

Nước Mia' VIỂN TÂY - LITTLE SAIGON, CALIFORNIA