16 tháng 6, 2009

Mời ghé quán cơm chay Thiện Duyên 174 Calmette Quận 1 Sài gòn. Điện thoại 08 - 39147453.