23 tháng 4, 2009

Giới thiệu sách hay THIỀN ĂN : 108 món ăn chay đại bổ dưỡng theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa

Quyển sách Thiền ăn có nguồn gốc từ những quyển sau và được phát triển tới ngày nay: