17 tháng 7, 2009

Thú dữ cũng biết mang ơn.....và một cái ôm ghì xiết thực cảm động !!!!

This woman in the video found this lion injured in the forest ready to die.

She took the lion with her and nursed the lion back to health. When the lion was better, she made arrangements with a zoo to take the lion and give it a new and happy home.

This video was taken when the woman after some time went to visit the lion to see how he was doing.

Watch the lion's reaction when he sees her!

It's truly amazing!!!
Một phụ nữ tìm thấy một con sư tử đực bị thương và đang nằm chờ chết trong một khu rừng .. Bà đem về con thú dữ về nhà và chăm sóc tận tình .. Khi con sư tử hồi phục, bà giao cho một vườn thú ... Đây là đoạn video quay cảnh bà đến thăm "chú mèo to" này !!!!

Cứu vật , vật trả ơn .... Ở đời nhiều khi còn vật còn biết trọng tình nghiã không thua con người ....